Kонкурс за съвременни български песни

Уважаеми дами и господа, колеги, българите, живеещи в Германия създадоха този Първи международен конкурс за съвременни български патриотични песни! Нека поставим началото! Кандидатствайте! СБМТД е съорганизатор на конкурса! Очакваме Вашите предложения!