Съюз на българските музикални и танцови дейци

Учреден през 1901 г. в гр. София, като Първо сдружение на професионалните музиканти в България. Учредителното събрание през октомври, на което се избира първото настоятелство на т. нар. МУЗИКАЛНА СПОМАГАТЕЛНА ДРУЖБА е в състав: председател Никифор Кръстев, подпредседател Нено Парпулов, секретар Александър Яначков (по чиято инициатива се създава сдружението) и касиер Петър Джантов.

Съюзът на българските музикални и танцови дейци е наследник и продължител на демократичните професионални традициии в българската музикална култура. Днес той отстоява и защитава, творческите, професионалните и синдикалните права на своите членове на базата на своят богат опит и традиции.


Съюз на българските музикални и танцови дейци е член на:


Кристална Лира 2022

Кристална Лира 2021

Кристална Лира 2019

Кристална Лира 2018

Кристална Лира 2017

Кристална Лира 2016

Кристална Лира 2015

Съюз на българските музикални и танцови дейци

  • Адрес: 1040 гр.София, пл. Македония №1, сградата на КНСБ, 16 етаж
  • Телефони: +359 2 9877332; +359 2 4010533
  • E-mail: ubmd.bg@gmail.com