Хорова и кантантно-ораториална

 • „Аз съм българче”
 • „Ако всички деца“
 • „Барабанът”
 • „Българската младеж пее”
 • „Весело лято” (хорови песни)
 • „Деца на мира” (пионерски песни)
 • „Лауренцио профета”
 • „Младежки песни”
 • „Младостта пее”
 • „Музикално календарче”
 • „Пионерски песни”, V св.
 • „Раду палади”
 • „Родени от Октомври”
 • „Седянка”
 • „Славейче”
 • „Слушайте, братя българи”
 • „Стъклени пасиони”
 • „Тебе славим, септември”
 • 10 народни песни за 2 и 3 гласа
 • 15 хорови песни
 • 15 хорови песни
 • 4 песни в народен тон за акапелен хор
 • 9 хорови песни
 • Азриел, А. Шест басни
 • Албум с морски песни
 • Александров, А. Избрани хорове
 • Александров, А. Хорове без съпровод
 • Алябиев, Ал. Песни за хор без съпровод
 • Аноним от 1715 (кантата)
 • Бах, Й. С. „Йоханес пасион”
 • Бах, Й. С. „Йоханес пасион”*
 • Бах, Й. С. „Матеус пасион”*
 • Бах, Й. С. Висока меса в си минор
 • Бах, Й. С. Кантата ВWV 18
 • Бах, Й. С. Кантата ВWV 36
 • Бах, Й. С. Кантати ВWV 199, 179, 113, 69а, 137, 35
 • Бах, Й. С. Коледна оратория*
 • Бах, Й. С. Меса в ла мажор
 • Бах, Й. С. Меса в си минор
 • Бах, Й. С. Меса в си минор
 • Бах, Й. С. Меса в си минор*
 • Бах, Й. С. Меса във фа мажор
 • Бах, Й. С. Църковни кантати и др. творби*
 • Бетховен, Л. в. Фантазия за пиано, хор и оркестър *
 • Бодри песни за 3-гласен хор
 • Бородин, Ал. Хорове от „Княз Игор”
 • Брамс, Й. Два мотета
 • Брамс, Й. Хорове без съпровод
 • Бритън, Б. Кантата „Св. Никола”*
 • Брукнер, А. Меса във фа минор
 • Български народни песни
 • Войнишки песни
 • Възрожденски песни
 • Галинин, Г. „Девойката и смъртта”
 • Глинка, М. „Чучулигата”
 • Големинов, М. Песни за смесен хор
 • Гречанинов, А. Избрани хорови песни
 • ДАНПТ, V свитък