Пиеси за духови инструменти

 • Аврамов, Е. Инвенции за духово трио
 • Аврамов, Е. Инвенции за духово трио
 • Александров, Б. Концерт за тромпет
 • Ансамбли за духови, т. 1
 • Арутюнян, А. Концерт за обой
 • Бах, Й. С. Избрани пиеси за 2 флейти
 • Бах, Й. С. Соната за обой и пиано
 • Бах, Й. С. Прелюдии за тромпет и пиано, 1 ч.
 • Бетховен, Л. в. Квинтет оп. 16
 • Бетховен, Л. в. Клавирен квинтет оп. 16
 • Бетховен, Л. в. Соната за вардхорна оп. 17
 • Биберган, В. Дивертименто в античен стил
 • Блажевич, В. Школа за туба
 • Вагнер, О. 6 пиеси за духов оркестър
 • Вебер, К. М. ф. Концертино за валдхорна, оп. 45
 • Вебер, К. М. ф. Концертино оп. 26
 • Вивалди, А. Концерт за 2 обоя
 • Вивалди, А. Концерт за обой, фагот, струнни и континуо в сол мажор
 • Вивалди, А. Концерт за обой, фагот, струнни и континуо в сол минор
 • Вилинг, К. Ръководство за валдхорнова техника
 • Гайслер, Ф. Духов квинтет
 • Гедике, А. Концерт за валдхорна и оркестър
 • Големинов, М. Духов квинтет № 2
 • Горецки, Х. Концерт за тромбон
 • Готлиб, М. Капричио за духов оркестър
 • Давид, Г. Духов квинтет
 • Денисов, Е. Музика за духови и ударни
 • Денисов, Е. Ода за кларинет, пиано и ударни
 • Дуети за дървени духови
 • Дуети за дървени духови
 • Ебен, П. Прозорец (тромпет и орган)
 • Евалд, В. Квинтети за духови
 • Етюди за тромбон, І част
 • Етюди за тромпет
 • Желязков, Г. Школа за обой
 • Жирко, И. 4 оперни импресии за дървени
 • Жуон, П. Духов квинтет оп. 84
 • Забавна музика за духов оркестър
 • Зах, Я. Концерт за обой
 • Зах, Я. Концерт за обой
 • Ибер, Ж. Концерт – симфония за обой
 • Карастоянов, А. Пиеси за флейта и пиано
 • Катцер, Г. Дуо–концертанте за английски рог и виола
 • Кванц, Й. Й. Концерт за флейта и струнен оркестър
 • Класически ансамбли за духови
 • Класически ансамбли за духови
 • Концерти за 2 валдхорни
 • Концерти за тромбон и оркестър
 • Концерти за тромпет
 • Концертни пиеси за духов оркестър
 • Концертни пиеси за духов оркестър
 • Концертни творби за тромбон и пиано
 • Крестон, П. Соната за алтсаксофон и пиано
 • Крзистек, 31 малки етюди за тромбон
 • Кърпаров, П. Школа за тромпет
 • Леви, Ж. 10 ритуални пиеси за духов оркестър
 • Леки пиеси за тромпет
 • Линк, И. Сонатина за туба и пиано
 • Марчело, А. Концерт за обой
 • Маршове за духов оркестър, 8 част
 • Маршове от съветски композитори за духов оркестър, 6 част
 • Мориц, К. Сюита оп. 12
 • Моцарт, В. А.  Клавирен квинтет
 • Моцарт, В. А. Дивертименто за трио № 1 – 4
 • Моцарт, В. А. Духов квинтет
 • Моцарт, В. А. Концерт за валдхорна № 2
 • Моцарт, В. А. Концерт за валдхорна в ре мажор
 • Музика за духов оркестър
 • Музика за тромбон
 • Мюлер, Х. Школа за тромбон
 • Николов, Л. Полифонични етюди за валдхорна
 • Нотни тефтерчета за духов оркестър
 • Оркестрови трудности за туба, 1 част
 • Осем  хорала от Телеман и Й. С. Бах за тромпет и орган
 • Падиви, К. Правечек, И. Духова оркестрация
 • Патриотични песни за солисти, хор и духов оркестър
 • Пейко, Н. Концертна фантазия за саксофон
 • Пиеси за ансамбъл от медни
 • Пиеси за валдхорна от френски композитори
 • Пиеси за духов оркестър
 • Пиеси за духов оркестър
 • Пиеси за дървени духови
 • Пиеси за квинтет от медни
 • Пиеси за крумхорн, т. І