Оркестрова музика

 • 3 фантазии за лютня от 16 в.
 • Абрашев,  Б. Симфония № 3 за струнен оркестър
 • Айслер, Х. Реквием „Ленин”
 • Амендола, У. Концерт за пиано
 • Андраш, М. Трета симфония
 • Андрику, М. Симфония № 6
 • Аренски, А. Фантазия по тема на Рябинин
 • Асламазян, С. Избрани произведения и обработки
 • Баирд, Т. „Четири есета за оркестър”
 • Баирд, Т. Концерт за виола и оркестър
 • Баирд, Т. Концерт за оркестър
 • Баирд, Т. Симфония бреве
 • Балакирев, М. Симфония № 2
 • Балакирев, М. „Тамара”
 • Балакирев, М. Сюита
 • Балакирев, М. Фантазия „Исламей”
 • Барток, Б. „Картини от Унгария”
 • Барток, Б. „Кошут”
 • Барток, Б. „Кошут”
 • Барток, Б. „Румънски танц”
 • Барток, Б. Скерцо
 • Барток, Б. „Трансилвански танц”
 • Барток, Б. „Унгарски картини”
 • Барток, Б. Десет пиеси за деца (сериални)
 • Барток, Б. Две картини
 • Барток, Б. Две портрета
 • Барток, Б. Два портрета
 • Барток, Б. Два румънски танца
 • Барток, Б. Два румънски танца
 • Барток, Б. Дивертименто
 • Барток, Б. Концерт за пиано № 1
 • Барток, Б. Концерт за пиано № 2
 • Барток, Б. Музика за струнни, ударни и челеста
 • Барток, Б. Рапсодия
 • Барток, Б. Рапсодия за пиано
 • Барток, Б. Румънски танц
 • Барток, Б. Сюита № 1
 • Барток, Б. Трансилвански танци
 • Бах, Й. С. Увертюра в ре мажор
 • Бах, К. Ф. Е. Концерт за чембало и струнни
 • Бах, Й. С. Концерт за флейта, цигулка, чембало и струнен оркестър в ла минор
 • Бах, Й. С. Концерт за чембало и струнен оркестър в ре минор
 • Бах, Й. С. Мотети
 • Бах, Й. С. Тринадесет хорални прелюдии
 • Бах, Й. С. Четири увертюри
 • Бах, Й. С. Четири увертюри