Народна музика

  • Кауфман, Н. Шопов, К. Ансамблови пиеси за народни инструменти
  • Кузнецов, Пиеси за домра и пиано
  • Ломов, Пиеси за триструнна домра
  • Пиеси за гъдулка със съпровод на пиано
  • Прашанов, Т. Дракев, Б. Ръководство за свирене на тамбура
  • Прашанов, Т. Недялков, Ел. Ръководство за свирене на гъдулка
  • Прашанов, Т. Ръководство за свирене на кавал
  • Стойков, Н. Концертино за гъдулка и оркестър
  • Стоянова, М. Пиеси за гайда и пиано
  • Чунин, В. Пиеси за триструнна домра