Кларинет

 • Бах, К. Ф. Е. Шест сонати за кларинет и фагот
 • Берман, К. Двадесет и четири етюди за кларинет
 • Бохач, Й. Студии концертанти
 • Брамс, Й. Две сонати за кларинет и пиано
 • Брамс, Й. Две сонати за кларинет и пиано, оп. 120
 • Брунс, В. Четири пиеси за кларинет и пиано
 • Вагнер, А. Пет характеристични пиеси за кларинет и пиано
 • Ванхал, И. Б. Концерт за кларинет
 • Вебер, К. М. ф. Голям концертен дует оп. 48
 • Вебер, К. М. ф. Голям концерт дует за пиано и кларинет оп. 48
 • Вебер, К. М. ф. Дуо–концертанте за пиано и кларинет
 • Вебер, К. М. ф. Втори концерт за кларинет
 • Вебер, К. М. ф. Концертен дует оп. 48
 • Вебер, К. М. ф. Концертино оп. 26 за кларинет
 • Видеман, Л. Седемдесет и пет етюди за кларинет
 • Видеман, Л. Пиеси за кларинет, ч. ІІІ
 • Владигеров, П. „Акварели”
 • Гурфинкел, В. Етюди за кларинет
 • Данци, Фр. Соната за кларинет и пиано
 • Двадесет и две пиеси за соло кларинет
 • Дебюси, Кл. Малка пиеса и І рапсодия
 • Девиен, Фр. Щест дуета за 2 кларинета
 • Димитров, С. Школа за кларинет
 • Димитров, С. Савов, Д. Школа за кларинет
 • Дюверноа, Ш. Концерт  № 3 за кларинет
 • Елиезер, Б. Рондо за кларинет и пиано
 • Избрани пиеси за кларинет
 • Казанджиев, В. Соната за кларинет и пиано
 • Класически репертоар за кларинет, І ч.
 • Класически репертоар за кларинет, ІІ ч.
 • Леки пиеси за кларинет и пиано
 • Мартину, Б. Сонатина за кларинет и пиано
 • Моцарт, В. А. Концерт за кларинет КV 622
 • Мяник, А. Концерт за кларинет
 • Пиеси за кларинет
 • Пиеси за кларинет и пиано, ІІ ч.
 • Пиеси и ансамбли за кларинет
 • Пиеси и ансамбли за кларинет
 • Пиеси от съветски композитори за кларинет и пиано
 • Пиеси от френски композитори
 • Пипков, Л. Концерт за кларинет и оркестър
 • Пистон, У. Концерт за кларинет и оркестър
 • Плейел, И. Концерт за кларинет
 • Раниери, С. Три пиеси за соло кларинет
 • Римски–Корсаков, Н. Концерт за кларинет с духов оркестър
 • Стравински, И. Сюита из „История на войника” за кларинет, цигулка и пиано
 • Съст. Б. Петков. Оркестрови трудности
 • Съст. Г. Ганев. Естрадни пиеси за кларинет
 • Съст. П. Радев. Пиеси за кларинет
 • Съст. П. Радев. Пиеси от български композитори
 • Съст. С. Димитров, Д. Савов. Леки пиеси
 • Текелиев, Ал. Концерт за кларинет
 • Ул, А. Четиридесет и осем етюди за кларинет, І тетр.
 • Учебен репертоар за ДМШ
 • Учебен репертоар за ДМШ – ІІ клас
 • Фишер, Дж. Соната оп. 32 № 2 за кларинет
 • Хабхт, Г. Сонатина за кларинет и пиано
 • Хорст, Ж. „Аксос” за соло кларинет
 • Хофмайстер, Фр. Концерт за кларинет
 • Хофмайстер, Фр. Соната в ре мажор
 • Хофмайстер, Фр. Соната за кларинет и пиано
 • Хофмайстер, Фр. Соната в сол минор
 • Хофмайстер, Фр. Концерт за кларинет и оркестър
 • Шпор, Л. Концерт № 1 за кларинет и оркестър
 • Шпор, Л. Концерт № 2 за кларинет и оркестър
 • Шпор, Л. Концерт № 3 за кларинет и оркестър
 • Щамиц, К. Концерт за кларинет във фа мажор
 • Щраус, Р. Оркестрови трудности за кларинет