Джаз

  • Георгиев, Л. Четиридесет теми с импровизации за джаз
  • Джазови композиции, т. 4
  • Джазови концертни композиции за биг–бенд
  • Петцолд, Фр. Джаз контрапункт
  • Траубе, Х. Ю. Спиричуьли за глас и китара