Вокална музика

 • „Волга – матушка река”
 • „Да запеем дружно”
 • „Край елхата”
 • „Моята прекрасна лейди”
 • „Песен като птица”
 • „Песен на Солвейг”,
 • „Страна на мечтите”
 • „Там, където тече Мисисипи”
 • 116 песни
 • 14 тригласни песни
 • 15 чешки песни
 • 35 руски песни и романси
 • 50 чардаша
 • 52 песни на английски език
 • 6 дуета от опери на Хендел
 • Абрашев, Б. „Три поеми за сопран по Микеланджело”
 • Австрийски музикално изкуство, т. 87
 • Айслер, Х. Песни, т. 1
 • Айслер, Х. Песни, т. 2
 • Айслер, Х. Песни, т. 3
 • Айслер, Х. Песни, т. 4
 • Айслер, Х. Песни, т. 5
 • Аладжем, М. Детски забавни песни
 • Американски песни
 • Аренски, А. Избрани романси
 • Арии за баритон и бас
 • Арии за спинтов сопран
 • Арии и песни за бас
 • Арии и песни из френски класически оперети
 • Арии и песни от съветски оперети
 • Арии из чуждестранни опери
 • Арии, романси и песни из репертоара на Степанова
 • Арии, Романси и песни от репертоара на Шаляпин
 • Барток, Б. „Книга с картинки”
 • Баснер, В. Осем песни по текст на Ахматова
 • Бах, Й. С. Триста седемдесет и един хорали
 • Бах, Й. С. Арии за алт – І
 • Бах, Й. С. Арии за сопран – ІІІ
 • Башинскас, Ю. Реквием
 • Белкантови арии
 • Берлиоз, Х. Романси
 • Берниер, Н. „Кафето” (кантата)
 • Бетховен, Л. в. „Към далечната любима”
 • Бетховен, Л. в. Двадесет и шест валийски песни
 • Благой, Д. Вокални творби
 • Бобчевски, В. „Стойне, ке ти дойда”
 • Бордони,Тридесет и шест вокализи за сопран и тенор
 • Бородин, Ал. Романси и песни
 • Бояджиев, Ат. Естрадни песни
 • Брамс, Й. Вокален квартет „Нени”
 • Брамс, Й. Квартет оп. 112 (вокален)
 • Брамс, Й. Немски народни песни
 • Брамс, Й. Песни, т. 1
 • Брамс, Й. Песни, т. 3
 • Брамс, Й. Песни, т. 4
 • Брамс, Й. Песни, т. 2
 • Брамс, Й. Романси из „Магелон”
 • Бредемайер, Р. „Зимен път” за баритон, валдхорна и пиано