Виолончело

 • Балтин, А. Концерт за виолончело и оркестър
 • Бах, Й. С. Шест сюити за соло виолончело
 • Бах, Й. С. Шест сюити за соло виолончело
 • Бах, Й. С. Шест солови сюити за виолончело
 • Бетховен, Л. в. Соната за виолончело и пиано
 • Бетховен, Л. в. Вариации
 • Брамс, Й. Соната № 1 и 2
 • Брамс, Й. Соната за пиано и виолончело
 • Бревал, Ж. Б. Три леки сонати оп. 40
 • Бритън, Б. Соната за виолончело и пиано
 • Бритън, Б. Сюита
 • Брунс, В. Концерт за виолончело и оркестър
 • Вагнер, Р. „Ангелът” за соло виолончело
 • Вагнер, Р. Лист от албум за соло виолончело
 • Вагнер, Р. Молитва из „Риенци”
 • Вагнер, Р. Песен на Рулевия от „Летящият Холандец” за соло виолончело
 • Вагнер, Р. Романс за Вечерницата из „Танхойзер” за соло виолончело
 • Вагнер, Р. Хор на пилигримите из „Танхойзер” за соло виолончело
 • Валентини, Дж. Локатели, П. Две сонати
 • Вивалди, А. Шест сонати за виолончело
 • Вивалди, А. Концерт № 18
 • Вивалди, А. Концерт за виолончело и струнен оркестър
 • Виеру, А. Концерт за виолончело и оркестър
 • Виртуозни пиеси за виолончело
 • Владигеров, П. Концертна фантазия
 • Владигеров, П. Песен из „Българска сюита”
 • Владигеров, П. Пиеси за виолончело
 • Владигеров, П. Пиеси за виолончело
 • Глазунов, А. Пиеси за виолончело и пиано
 • Големинов, М. Концерт за виолончело и оркестър
 • Големинов, М. Прелюд за виолончело и пиано
 • Голтерман, Г. Леки пиеси за виолончело и пиано
 • Григ, Е. Берсьоз
 • Григ, Е. Соната за виолончело
 • Григ, Е. Сюита „Пер Гинт”
 • Дворжак, А. Концерт за виолончело оп. 104
 • Дебюси, Кл. Соната за виолончело и пиано
 • Драганов, Ил. Пиеси за виолончело и пиано
 • Дюпор, Ж. Л. Етюди за виолончело
 • Златев-Черкин, Г. „Севдана”
 • Кабалевски, Дм. Концерт за виолончело № 1
 • Кабалевски, Дм. Соната за виолончело и пиано
 • Карабиц, И. Соната № 1
 • Концерти за виолончело и оркестър, т. 2
 • Концертни пиеси за виолончело от български композитори
 • Кутев, Ф. Песен за виолончело и пиано
 • Лало, Е. Концерт за виолончело
 • Лее, С. Мелодични етюди оп. 31
 • Лютославски, В. Концерт за виолончело и оркестър
 • Лютославски, В. Метаморфози за виолончело
 • Марчело, Б. Шест сонати
 • Марчело, Б. Шест сонати за виолончело и пиано
 • Менделсон, Ф. Пиеси за виолончело
 • Моцарт, В. А. Пиеси
 • Оркестрови трудности за виолончело
 • Пиеси за виолончело
 • Пиеси за виолончело от стари майстори