Виола

 • Бах, В. Фр. Дуети за 2 виоли
 • Бетховен, Л. в. Романс за виола и пиано
 • Жеков, Бл. Избрани концертини за виола
 • Златев-Черкин, Г. „Севдана”
 • Кампаньоли, Б. Четиридесет и едно капричи оп. 22
 • Лютославски, В. „Буколики” за виола и виолончело
 • Нейнски, Ал. Гами за виола
 • Пиеси за виола от руски и съветски композитори
 • Пиеси за виола, ч. 2
 • Хаджиев, П. Сонатина за виола и пиано
 • Хандошкин, И. Концерт за виола
 • Шостакович, Дм. Избрани пиеси за виола