Арфа

  • Дебюси, Кл. Танц за арфа
  • Лайос, П. Ричеркар
  • Пиеси за арфа от съветски композитори, т. І
  • Пиеси за арфа от съветски композитори, т. ІІ
  • Пиеси за арфа, т. ІІ
  • Форе, Г. 2 пиеси за арфа (оп.86, оп.110)