Списание „Музикални хоризонти“

Списание „Музикални хоризонти“ е единственото специализирано издание, което предоставя актуална информация и професионални анализи, свързани с важни събития в областта на музиката и танца и с творчеството на големите личности в българското музикално и танцово изкуство. Вече повече от 50 години то съхранява и историята на Съюза на българските музикални и танцови дейци, популяризира неговата дейност и постиженията на неговите членове.

Може да направите своя абонамент в двете най-големи разпространителски фирми – „Български пощи“ (каталожен № 1482) и „Доби прес“ (каталожен № 1348), както и в офиса на СБМТД.

Цената на годишния абонамент е 20,00 лева за 10 броя.