Музите 2017

XII МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МУЗИТЕ“

Международен младежки фестивал на изкуствата (ММФИ)  „Музите” е многожанров фестивал-конкурс на различни форми на изкуството: танци, музика, театър, изобразително изкуство, фотография, илюзионно и цирково изкуство, шоу програми, акробатика, огнено шоу, художествена гимнастика и др.

В конкурса могат да участват ансамбли и солисти от училища по изкуствата, академии, школи, студия, детски и младежки центрове, деца и младежи на възраст от 5 до 35 години.

Групи и солисти с представители на възраст над 35 години могат да участват в извънконкурсната програма: дефиле, концерти и в микс -концерта при закриването на съответната сесия на фестивала.

Дванадесетото издание на ММФИ „Музите” ще се проведе от 5 до 15 юли 2017 г. в град Созопол, в две сесии:

I сесия от 05 до 10 юли. През първата сесия ще се проведат конкурсите в раздели „Танцово изкуство“, „Нестандартни форми“; „Художествена Литература“ и  „Кино“.

II сесия от 10 до 15 юли. През втората сесия ще се проведат конкурсите в раздели „Изобразително, приложно и фото изкуство“, „Музикално изкуство“ и  „Театър“.

Освен в конкурсната програма, колективи и отделни изпълнители могат да вземат участие и в извънконкурсната програма.

Пристигане на участниците в първа сесия – 5 юли; отпътуване – 10 юли.

Пристигане на участниците във втора сесия – 10 юли; отпътуване – 15 юли.

Участниците могат да се включат по желание и в двете сесии.

Удължаването на престоя на участниците е възможно само преди началото и след края на фестивала!!!

Всяка сесия започва с дефиле на участниците и тържествено откриване, продължава с конкурси под формата на публични концерти и с творчески изяви в извънконкурсна програма и завършва с тържествено закриване и награждаване на лауреатите.

Формите на изява на творческите колективи и солисти във фестивала не могат да бъдат използвани от тях с търговска цел. Всички изяви са безплатни.

Всеки колектив, отделен изпълнител има право да участва в неограничен брой номинации при условие, че изпрати отделни заявки за всяка номинация и заплати за всяка номинация.

Tаксата за участие включва участие в конкурса в един раздел и една категория изкуства. Участието  в конкурса и в други раздели и категории изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие.

Участник от колектив, представящ се и със солово изпълнение, се счита за индивидуален участник, попълва отделна заявка само в нейната творческа част и заплаща за допълнителната номинация.

Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на заявка за участие в установения срок. Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна информация. Заявката удостоверява, че кандидатът приема условията на регламента.

В същия срок и начин се изпращат на магнитен носител или в електронен вид и аудио-видео записите на продукцията, с които се кандидатства за участие във фестивалните изяви. Изпратените материали не се връщат.

Участниците  в конкурса се представят в съответна възрастова категория.

Възрастови групи в конкурса на участващите:

 • Първа възрастова група: От 5 до 12 годишна възраст включително
 • Втора възрастова група: От 13 до 18 годишна възраст включително
 • Трета възрастова група: От 19 до 35 годишна възраст включително

Във всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.

Конкурсната програма се съставя от организационния комитет на основание на получените заявки. Редът на изпълненията в конкурсната програма се определя от организационния комитет предварително.

Редът на изпълненията в конкурсната програма зависи от възрастта на участниците (от младшите към старшите възрастови групи) и от заявените номинации (от класическите и народните към съвременните).

Времето за репетиция, определено за всеки участник, не трябва да превишава 2 минути за солисти и до 5 минути за колективи. Под време за репетиция се подразбира акустическа и пространствена проба на сцената, проверка на записите и работата на техническото осигуряване (микрофоните).

Всеки колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. Повторения на едни и същи изпълнения от един участник в различните концерти не се допускат.

Всеки колектив и солист  участва с две изпълнения в конкурсната програма и с едно изпълнение в концерта на закриването на съответната сесия( само лауреати), които предварително се посочват в заявката за участие.

Участници, които не се включват в конкурсната програма участват в дефиле, концерти и в микс -концерта при закриването на съответната сесия на фестивала.

Фестивалната програма включва провеждане на семинари в различните изкуства, водени от журито на фестивала и водещи специалисти.

Извънконкурсната програм на фестивала  предлага  и пленери в различнни раздели искуства – изобразително, приложно искуство и фотография, литература и кино на тема „Магията на Созопол и фестивал „Музите“

В първия ден от всяка сесия се провежда организационна и техническа конференция с участието на сценариста, режисьора, водещия на концертите, техническия екип (звук, осветление, специални ефекти), ръководителите на колективи и индивидуалните участници. Уточнява се сценария за празничното дефиле и откриването на сесията. Представят се записите на фонограмата на изпълнението на колектива (солиста) на СD с идеално качество на звука. Всеки запис да бъде на отделен носител с посочено име на изпълнителя, названието на произведението, точно времетраене. Задължително е да има копие! След участието записите се връщат.

Организаторите препоръчват творческите колективи и индивидуалните участници предварително да изучат и знаят текста, музиката и хореографията на химна на ММФИ „Музите” и да носят знамето на своята държава.

Ръководителите на групи носят пълна отговорност за своите колективи, костюми и реквизит. Всички ръководители на творчески формации и индивидуални участници трябва застраховат участниците за своя сметка предварително, за периода на пътуване и престой по време на фестивала.

Ограничения в броя на представящите се колективи и броя на участниците във всяка формация няма. Ръководителите на колективите сами определят концертната си програма. Музикалният съпровод на танцовите и вокалните колективи е  желателно да бъде с оркестър от битови или съвременни музикални инструменти, но се допускат и всички носители: СD, miniCD, USB. Музиката се изпраща предварително!

Условия за участие:

За участието си във Фестивала участниците трябва да имат подготвени следните варианти на програми:

 • участия в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно Статут на фестивала;
 • участия в извънконкурсна програма: концертна програма до 15 минути (блок-програма или с паузи за смяна на костюми) съгласно Статут на фестивала;
 • дефилета по централните улици на град Созопол. Групите носят националния флаг на своята държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути.
 • тържествените Гала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути за колективи и 3 минути за камерни и солови изпълнени ;
 • участие в Ден на страната представя  игри, танци, песни и другие форми, характерни за страната) съгласно Програма на фестивалa
 • съвместни мероприятия между колективите на различните страни (обмяна на опит, състезания, игри, дискотеки).

С изпращането на звуков, снимков или видео материал Вие гарантирате, че сте притежател на авторските им права.

Няма да се толерират участия с обидно или нецензурно съдържание, както и такива, подбуждащи към насилие.

Такса за участие:

Първо плащане: Депозит в размер на 30 % от общия размер на дължимата сума се заплаща до 5 май 2017 г. В този срок е необходимо да се изпрати по e‑mail или факс потвърждение за превода – сканирано копие на банковия документ. Заявки без потвърждение се смятат за невалидни /анулирани/.

Финално плащане: 25 юни 2017 г  Краен срок за превод на цялата сума за участие по банков път или писмено уведомяване на Организационния комитет, че разплащането ще се извърши при пристигането на колектива в Созопол.

При пристигане на по-малък брой участници от първоначално заявените депозита от 30% не се възстановява или приспада.

След указаните дати за заявка и след изчерпване на местата в хотелската база, условията за участие с желаещите да се включат във фестивала се договарят допълнително.

Посочените цени са в лева:

Вид 1:

 • 240 лв. на човек за 6 дни/5 пансиона (5-10 юли)* (10 – 15юли)*
 • 460 лв. на човек за 11 дни/10 пансиона (5 – 15юли)*

Цената е пакетна и важи за всички членове на делегацията (участници, ръководители, родители, фенове)

Цената включва:

 • организационно и техническо осигуряване на конкурсните и фестивалните изяви;
 • настаняване в хотел 2* или 3*, стаи, студиа и апартаменти с 3 и 4 легла в гр. Созопол ( възможно е настаняване в Приморско и Китен по желание);
 • 5 или 10 пълни пансиона (закуска, обяд,вечеря);
 • трикратно хранене (закуска, обяд и вечеря) в  ресторант 2* или 3*
 • такса фестивално участие (в конкурсна и извън конкурсна програма);

* Tаксата за участие включва участие  в конкурса в един раздел и една категория изкуства. Участието  в конкурса и в други раздели и категория изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие.

Вид 2:

По желание осигуряваме само нощувка (без изхранване) с такса за участие при следните цени:

 • 150 лв. на човек за 6 дни/5 нощувки (5-10 юли)* (10 – 15юли)*
 • 280 лв. на човек за 11 дни/10 нощувки (5 – 15 юли)*

Цената е пакетна и важи за всички членове на делегацията (участници, ръководители, родители, фенове)

Промоционална отстъпка : При подаване заявка за участие и плащане  на депозит до 30 март 2017  всеки участник получава 15% отстъпка от пакетната цена!

Отстъпки:

 • При група от 15 души, 16-ият се приема безплатно.
 • При група от 25 души, 26-ят и 27-ят участват безплатно
 • Деца до 2-годишна възраст се приемат безплатно

За първа сесия: първа услуга – вечеря на 5 юли; последна услуга – обяд на 10 юли. Отпътуване на 10 юли.

За втора сесия: първа услуга – вечеря на 10 юли; последна услуга – обяд на 15 юли. Отпътуване на 15 юли.

При желание за настаняване в стая с 1 или 2 легла цените се договарят допълнително.

 * Фестивалът предлага и настаняване в хотели клас 4*, 5* звезди. За допълнителна информация и цени, моля свържете се с Организационния комитет.

Други плащания:

 • 20 лева трансфер Бургас-Созопол -Бургас (при група минимум 20 човека)
 • 50 лева трансфер София – Созопол – София  (при група минимум 50 човека)
 • 35 лева на ден/човек (нощувка+пълен пансион) за допълнителен престой извън фестивалните дни. Допълнителният брой нощувки трябва да бъде отбелязан в заявката
 • 20 лева на ден/човек (само нощувка) за допълнителен престой извън фестивалните дни. Допълнителният брой нощувки трябва да бъде отбелязан в заявката;

Такса фестивално участие:

Не включва нощувки и храна и се  заплаща се еднократно от всеки участник. Таксата е валидна за участие в една конкурсна номинация за всяка възрастова група.

 • 50 лева – солист;
 • 50 лева – дует и трио за всеки участник.
 • 30 лева – група за всеки участник.

За участие в повече от една номинация се заплаща 50% от посочените по-горе такси, за всяка следваща номинация.

Условия за престой:

Настаняване на гостите се извършва  в зависимост от пристигането, но не по-рано от 14:00 ч. на същия ден, а освобождаването е до 12:00 ч. в деня на отпътуването. Всички ключове трябва да бъдат върнати на рецепцията на хотела до времето за напускане. Удължен престой в деня на напускане е възможен при предварително съгласуване.  Гостите обитават стаите в хотела по време на целия престой и се задължават да заплатят за  допълнителните гости, в случай, че бъдат установени такива. Настаняване и ползване на общи части по начин, който пречи или обижда другите гости/живущи ще бъде причина за прекратяване на престоя.

Забранено е пушенето в хотелите и влизане на домашни животни  Всички щети и повреди на имуществото на хотела по време на престоя се заплащат преди напускане.

Гостуващите колективи, които пристигат със собствен транспорт могат да паркират своя автобус или друго превозно средство на охраняем или неохраняем паркинг за своя сметка.

Всички ръководители и участници се застраховат предварително и за своя сметка за периода на пътуването и участието във фестивала.

Програмата можете да свалите от тук.

Подробна информация можете да намерите  в Статут“ на нашия сайт www.muzite.org.

С изпращането на звуков, снимков или видео материал Вие гарантирате, че сте притежател на авторските им права.

Няма да се толерират участия с обидно или нецензурно съдържание, както и такива, подбуждащи към насилие.

Всички туристически услуги на фестивала се осъществяват от туристическа агенция Еспас.

Подробна информация за цените можете да намерите  в „ЦЕНИ“

Коренспонденция с организаторите на фестивала: