Камерни ансамбли

 • Квартет „Еолина“`2001
 • Цигулково дуо Ангел Станков – Йосиф Радионов`2002
 • Клавирно дуо „Славчеви“`2003
 • „София квартет“`2004
 • Даниела Черпокова, виолончело –
 • Весела Маринова, пиано`2005
 • Проф. Гинка Гичкова – цигулка, проф. Савка Шопова – пиано, доц. Людмила Хаджиева – сопран`2006
 • Квартет „Димов“`2007
 • Проф. Венцислав Николов, виолончело – проф. Ружка Чаракчиева, пиано`2008
 • Трио „Арденца”`2009
 • Духов квинтет „Солистите на БНР”`2010
 • Дуо Ангел Станков (цигулка) – Божидар Ноев (пиано)`2011
 • Дуо Росен Идеалов (кларинет) – Георгита Бояджиева (виолончело)`2012
 • Дуо Красимир Тасков (пиано) – Деворина Гамалова (цигулка и виола)`2013
 • Quarto Quartet`2014
 • Струнен квартет „ФРОШ”`2015
 • Проф. Стойка Миланова, цигулка и Людмил Ангелов, пиано ‘2016
 • Струнен Квартет „Големинов“ ‘2018
 • Камерен оркестър „ДИАНОПОЛИС“ – Ямбол ‘2019