Кристална лира

Съюзът на българските музиканти и танцови дейци (СБМТД) и Класик ФМ радио присъждат ежегодно награди за ярки постижения в музикално-изпълнителското и танцово изкуство.

Наградите са учредени през 1997 г. с цел създаване на система за обществено отбелязване на забележителни постижения в изпълнителското и танцовото изкуство и се наричат „КРИСТАЛНА ЛИРА“.

Наградиет „КРИСТАЛНА ЛИРА“ представляват статуетка и грамота. Те се присъждат в следните основни направления (жанрове) в музикално-изпълнителсото и танцово изкуство:

 1. Оперно и оперетно изкуство
 2. Музикален фолклор
 3. Танцов фолклор
 4. Поп и рокмузика
 5. Педагози
 6. Инструменталисти
 7. Постановъчен екип
 8. Балетно изкуство
 9. Джаз
 10. Оркестрово изкуство
 11. Хорово изкуство
 12. Млад изпълнител
 13. Диригенти
 14. Камерни ансамбли
 15. Музикална критика
 • Не е задължително всяка година да се присъждат всички предвидени награди.
 • Наградите „КРИСТАЛНА ЛИРА“ се присъждат за постижения, реализирани в рамките на изминалия концертен сезон и учебна година.
 • Наградите „КРИСТАЛНА ЛИРА“ са индивидуални и колективни.

Регламент за номинации и определяне на наградите

За определяне на номинациите се формират 15 (петнадесет) комисии по жанрове, отговарящи на 15-те направления, измежду които ще бъдат наградените. Всяка от комисиите по жанрове се състои от председател и членове – общо 7 до 9 души. Председателите и членовете на жанровите комисии се определят от ръководствата на СБМТД и Класик ФМ радио в началото на всеки творчески сезон, за който ще бъдат определяни наградите.

Съорганизаторите присъждат награда на публиката, чрез гласуване по електронен път. Гласуването за наградата се извършва на сайтовете на СБМТД и Класик ФМ радио за посочените от жанровите комисии номинирани кандидати в периода 15-30 октомври. Наградата се присъжда на номиниран кандидат, който спечели максимален брой гласове.

Ако някой член на Централната комисия е номиниран за награда, той отпада от състава на комисията, като на негово място съорганизаторите избират нов член.

Заседанието на Централната комисия за присъждане на наградите „КРИСТАЛНА ЛИРА“ се провеждат в деня на обявяването им. Ритуалът по връчване на наградите се извършва в тържествена обстановка и по специално разработен сценарий.

Средствата необходими за цялостната реализация на наградиет „КРИСТАЛНА ЛИРА“, се набират от съорганизатори и спонсори. Министерството на културата на България участва с експертна и финансова помощ.

Настоящият Статут на наградите „КРИСТАЛНА ЛИРА“ при следващите издания може да се променя по предложения от съорганизаторите.