Ударни инструменти

 • Кнауер, Х. Школа по ударни, 1ч.
 • Койне, Е. Окерт, Е. Пиеси за ударни, 4 ч.
 • Койне, Е. Том-том, бонгоси, чинели
 • Койне, Е. Школа по ударни, 1 ч.
 • Назар, К. Три концертни етюда за ударни
 • Николов, Л. Сюита „Празник”
 • Палиев, Д. Етюди за тимпани
 • Палиев, Д. Пиеси за ксилофон
 • Палиев, Д. Пиеси за ксилофон
 • Палиев, Д. Систематичен курс за малък барабан
 • Палиев, Д. Систематичен курс по ударни
 • Палиев, Д. Школа за малък барабан
 • Пиеси и ансамбли за ударни
 • Съст. В. Снегирьов. Пиеси за ксилофон
 • Съст. В. Снегирьов. Пиеси за ударни
 • Съст. Ив. Савчев. Ансамблови пиеси за ударни
 • Съст. Т. Кърпарова. Пиеси за вибрафон
 • Съст. Т. Кърпарова. Пиеси за ударни