Виолончело

  • Балтин, А. Концерт за виолончело и оркестър
  • Бах, Й. С. Шест сюити за соло виолончело
  • Бах, Й. С. Шест сюити за соло виолончело
  • Бах, Й. С. Шест солови сюити за виолончело
  • Бетховен, Л. в. Соната за виолончело и пиано
  • Бетховен, Л. в. Вариации
  • Брамс, Й. Соната № 1 и 2
  • Брамс, Й. Соната за пиано и виолончело
  • Бревал, Ж. Б. Три леки сонати оп. 40
  • Бритън, Б. Соната за виолончело и пиано
  • Бритън, Б. Сюита
  • Брунс, В. Концерт за виолончело и оркестър
  • Вагнер, Р. „Ангелът” за соло виолончело
  • Вагнер, Р. Лист от албум за соло виолончело
  • Вагнер, Р. Молитва из „Риенци”
  • Вагнер, Р. Песен на Рулевия от „Летящият Холандец” за соло виолончело
  • Вагнер, Р. Романс за Вечерницата из „Танхойзер” за соло виолончело
  • Вагнер, Р. Хор на пилигримите из „Танхойзер” за соло виолончело
  • Валентини, Дж. Локатели, П. Две сонати
  • Вивалди, А. Шест сонати за виолончело
  • Вивалди, А. Концерт № 18
  • Вивалди, А. Концерт за виолончело и струнен оркестър
  • Виеру, А. Концерт за виолончело и оркестър
  • Виртуозни пиеси за виолончело
  • Владигеров, П. Концертна фантазия
  • Владигеров, П. Песен из „Българска сюита”
  • Владигеров, П. Пиеси за виолончело
  • Владигеров, П. Пиеси за виолончело
  • Глазунов, А. Пиеси за виолончело и пиано
  • Големинов, М. Концерт за виолончело и оркестър
  • Големинов, М. Прелюд за виолончело и пиано
  • Голтерман, Г. Леки пиеси за виолончело и пиано
  • Григ, Е. Берсьоз
  • Григ, Е. Соната за виолончело
  • Григ, Е. Сюита „Пер Гинт”
  • Дворжак, А. Концерт за виолончело оп. 104
  • Дебюси, Кл. Соната за виолончело и пиано
  • Драганов, Ил. Пиеси за виолончело и пиано
  • Дюпор, Ж. Л. Етюди за виолончело
  • Златев-Черкин, Г. „Севдана”
  • Кабалевски, Дм. Концерт за виолончело № 1
  • Кабалевски, Дм. Соната за виолончело и пиано
  • Карабиц, И. Соната № 1
  • Концерти за виолончело и оркестър, т. 2
  • Концертни пиеси за виолончело от български композитори
  • Кутев, Ф. Песен за виолончело и пиано
  • Лало, Е. Концерт за виолончело
  • Лее, С. Мелодични етюди оп. 31
  • Лютославски, В. Концерт за виолончело и оркестър
  • Лютославски, В. Метаморфози за виолончело
  • Марчело, Б. Шест сонати
  • Марчело, Б. Шест сонати за виолончело и пиано
  • Менделсон, Ф. Пиеси за виолончело
  • Моцарт, В. А. Пиеси
  • Оркестрови трудности за виолончело
  • Пиеси за виолончело
  • Пиеси за виолончело от стари майстори