Камерна музика

 • „Червената шапчица”
 • Албрехт, Ал. Клавирен квинтет
 • Алябиев, Ал. Духов квинтет
 • Баирд, Т. Струнен квартет
 • Баласа, Трио за цигулка, виола и арфа
 • Барток, Б. Квартет № 1
 • Барток, Б. Квартет № 1
 • Барток, Б. Квартет № 1
 • Барток, Б. Квартет № 3
 • Барток, Б. Квартет № 5
 • Барток, Б. Квартет № 5
 • Барток, Б. Струнен квартет № 1
 • Барток, Б. Трио за 3 цигулки
 • Бацевич, Гр. Струнен квартет № 5
 • Бацевич, Гр. Квартет № 3
 • Берг, А. Лирична сюита за струнен квартет
 • Бетховен, Л. в. Девет клавирни триа (т. 1)
 • Бетховен, Л. в. Струнен квинтет оп. 104
 • Бетховен, Л. в. Два секстета (оп. 71 и 81)
 • Бетховен, Л. в. Квартет № 1, оп. 18
 • Бетховен, Л. в. Квартети № 1 – 6
 • Бетховен, Л. в. Квартети № 10 и 11
 • Бетховен, Л. в. Квартети, т. 2 (оп. 59, 74, 95)
 • Бетховен, Л. в. Квартети, т. 3 (оп. 127, 130, 133 и 135)
 • Бетховен, Л. в. Клавирни триа, т. 1 (цигулка)
 • Бетховен, Л. в. Клавирни триа, т. 1 (виолончело)
 • Бетховен, Л. в. Клавирно трио в сол мажор
 • Бетховен, Л. в. Струнен квартет № 11, оп. 95
 • Бетховен, Л. в. Трио – серенада за флейта, цигулка и виола
 • Божковец, П. Квартет № 1
 • Бокерини, Л. Квинтет № 2
 • Бородин, Ал. Квартет № 2
 • Бородин, Ал. Квартети
 • Брамс, Й. Камерна музика (трио за кларинет, виола и виолончело)
 • Брамс, Й. Клавирен квартет оп. 25
 • Брамс, Й. Трио в ла минор
 • Брамс, Й. Трио оп. 8
 • Брамс, Й. Квартет № 1
 • Брамс, Й. Квартет № 2
 • Брамс, Й. Квинтети оп. 88, 111, 115
 • Брукнер, А. Квинтет
 • Бунин, Р. Квартет № 2
 • Верди, Дж. Квартет в ми минор
 • Вилкомирски, К. Струнен квартет
 • Владигеров, П. Клавирно трио
 • Владигеров, П. Струнен квартет оп. 34
 • Войтович, Б. Струнен квартет № 2
 • Глинка, М. Квартети
 • Глинка, М. Патетично трио
 • Глинка, М. Голям клавирен секстет
 • Големинов, М. „Старобългарски квартет”
 • Големинов, М. Квартет № 5
 • Големинов, М. Струнен квартет № 1
 • Големинов, М. Квартет № 6
 • Григ, Е. Квартет оп. 27
 • Гьопфарт, К. Духов квартет
 • Дворжак, А. „Думки” оп. 90
 • Дворжак, А. Квартет оп. 87
 • Дворжак, А. Клавирен квартет оп. 23
 • Дворжак, А. Два валса оп. 54
 • Дворжак, А. Квартет оп. 34
 • Дворжак, А. Квартет оп. 96
 • Дворжак, А. Квинтет оп. 97
 • Дворжак, А. Секстет оп. 48
 • Дворжак, А. Терцет оп. 74
 • Дебюси, Кл. Квартет оп. 10
 • Добрински, И. Струнен квартет оп. 7
 • Дурко, Ш. Квартет № 2
 • Енеску, Дж. Квартет оп. 16
 • Зах, Я. Квартет – симфония
 • Зеленски, Вл. Вариации за струнен квартет
 • Зигл, О. Трио за 2 цигулки и виола
 • Зит, Х. Десет клавирни триа
 • Зит, Х. Осем клавирни триа
 • Икономов, Б. Струнен квартет № 6
 • Илиев, К. Квартет № 1
 • Илиев, К. Струнен квартет № 1
 • Казанджиев, В. Клавирен квинтет
 • Казанджиев, В. Малка сюита за духови
 • Катцер, Г. Струнен квартет № 3
 • Квартети от съветски композитори, т. 4
 • Керубини, Л. Квартет № 1 – 3
 • Клайн, Г.Трио
 • Константинеску, П. Две студии във византийски стил за цигулка, виола и виолончело
 • Корчмар, Г. Концертна пиеса за цигулка, кларинет и пиано
 • Крейчи, И. Квартет № 3