Съобщение

На 25-26 април 2015 г. се състоя ХХІ извънреден конгрес на СБМТД.

На конгреса бяха направени промени в Устава на СБМТД и бе избрано новото ръководство на СБМТД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – СТАНИСЛАВ ПОЧЕКАНСКИ – ръководител направление „Учебнометодическа и научноизследователска дейност“ в НМА „Панчо Владигеров“; преподавател по цугтромбон и камерна музика в НМУ „Любомир Пипков“ – София.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  • ГАЛЯ ГРОЗДАНОВА – зам.-председател на СБМТД, преподавател по народно пение в НМУ „Л.Пипков“ – София
  • ЛЮБЧО ВАСИЛЕВ – гл. худ.ръководител ПФА „Мизия” – Търговище
  • НИКОЛАЙ КУМАНОВ – оркестрант, Софийска филхармония
  • РАСИЦА БОЯДЖИЕВА – оркестрант, ДО – Добрич
  • Проф. д-р ЮЛИАН КЮМЮРДЖИЕВ – главен редактор на сп.”Музикални хоризонти”, АМТИИ-Пловдив

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СБМТД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Проф. д-р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА КОЛЕВА

МИХАИЛ ПУЛИЕВ

АСЕН ПАВЛОВ

ВЛАДИМИР АНДОНОВ