Председателски съвет

ЧЛЕН 32. (1) Председателският съвет е колективен оперативен орган за ръководство на СБМТД между заседанията на Управителния съвет на Съюза. Той заседава не по-малко от 2 (два) пъти месечно и организира изпълнението на всички решения на конгреса на СБМТД и на Управителния съвет на СБМТД.

(2) Съставът на Председателския съвет включва:

 1. председателят и заместник-председателите на СБМТД;
 2. главният секретар, главният счетоводител и юрисконсултът на СБМТД участват в заседанията на Председателския съвет без право на глас.

(3) Когато се разглеждат важни въпроси, свързани с някои дружества или сдружения, в състава на Председателския съвет може да се включват с право на глас техните председатели.

(4) Връзката на Председателския съвет с вътрешните съюзни оганизационни структури се осъществява чрез щатни секретари, които се назначават чрез конкурс с длъжностна характеристика, утвърдена от Председателския съвет.

(5) Председателят и заместник-председателите на СБМТД не могат да участват в ръководствата на партии и политически движения.

          ЧЛЕН 33. (1) Председателят на СБМТД (той е и председател на Управителния съвет):

 1. се избира за срок от 5 (пет) години:
 2. представлява СБМТД пред всички юридически и физически лица, както и пред съдебните органи;
 3. отговаря за изпълнението на решенията на конгреса и на Управителния съвет на СБМТД;
 4. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и на Председателския съвет на СБМТД;
 5. утвърждава ежегодно финансовата сметка и щатното разписание на СБМТД след приемането им от Управителния съвет;
 6. утвърждава длъжностни характеристики на щатните служители на СБМТД в качеството си на техен работодател;
 7. назначава и освобождава щатния персонал на Съюза, в т. ч. главния секретар, главния редактор и юрисконсулта след решение на Председателския съвет;
 8. определя един от заместник-председателите за първи и може да възложи някои от своите функции на заместник-председателите;
 9. има право да формира работни групи от специалисти по отделни въпроси и да ги кани на заседания на ръководни органи на Съюза;
 10. подписва всички видове договори от името на СБМТД;
 11. организира и ръководи, подпомаган от заместник-председателите и главния секретар, оперативната дейност на СБМТД.

(2) Председател на СБМТД може да бъде всеки негов член, който:

 1. има не по-малко от 4 (четири) години непрекъснато членство в СБМТД към датата на избора;
 2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 3. не е навършил 65 (шестдесет и пет) години към датата на избора;
 4. е делегат на съответния конгрес.

ЧЛЕН 34. (1) Заместник-председателите на СБМТД подпомагат председателя в осъществяване на цялостната дейност на Съюза.

(2) Разпределението на работата между заместник-председателите на СБМТД се утвърждава от Председателския съвет на Съюза по предложение на Председателя на СБМТД.


Д-р Росица Бояджиева – Вълева


Росица Бояджиева завършва музикалното си образование в АМТИИ град Пловдив – степен магистър. Специализира  флейта в НМА „Панчо Владигеров”, София при проф. Георги Спасов. Завършва майсторските класове на Андраш Адорян и Анджело Персикили. Работи в Духовия оркестър на родния си град Добрич. Солист и първа флейта на „Симфониета дел Арте” (Sinfonietta dell’Arte) – Австрия. Конкурсът “Нитрианска лютня” – Словакия, член на Европейската асоциация на музикалните конкурси за младежи /EMCY/ я кани за председател на международното жури през 2011.

Концертира в солови и камерно-ансамблови изяви с разнороден по стил репертоар в България, Русия, Германия, Швейцария, Австрия, Унгария, Словакия. Съвременни български, немски, унгарски, швейцарски и холандски композитори й поверяват първите изпълнения на свои творби. Инициатор и ръководител е на различни музикални и мултижанрови проекти.

Нейни записи притежават Рай Уно, БНТ, БНР, Радио Варна. Като докторант в НБУ участва в международните научни конференции „Музыкальная наука в едином культурном пространстве 2015” – Руска музикална академия „Гнесини”, Москва и „Млад научен форум за музика и танц 2014” – НБУ, София. Лауреат на първа награда от „Music World 2001” – Италия, на Златна и Сребърна лира  от Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и на Годишната награда за музика – 2009  и 2010 година на Комисията за духовно развитие на община град Добрич.

През 2016 г. защитава степен „Доктор“ в НБУ.


Любчо Василев


ресор „Музикален и танцов фолклор“

Любчо Василев е роден на 11.05.1954г. в гр.Омуртаг. Завършва Института за музикални и хореографски кадри – София, а след това и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив при професорите Кирил Дженев, Петър Луканов и Георги Абрашев. Негови преподаватели са изтъкнатите хореографи: Димитър Димитров, Кирил Харалампиев и др.

През 1976 г. започва работа като Хореограф в Общински съвет и ДНА гр.Шумен, а през 1977 г. е поканен за Главен хореограф на АНПТ „Мизия” гр.Търговище. От 1986 г. оглавява Ансамбъла и става негов Главен художествен ръководител. От 1993 г. Ансамбъл”Мизия” става Професионален фолклорен ансамбъл.

Автор е на около 40 дивертисментни, тематични и сюжетни танца за деца и възрастни.По известни негови произведения са:

 • Предсватбени песни и танци от Герлово – муз.Ст.Чапкънов
 • Садински танци и песни – муз.Ив.Вълев
 • Българка -муз.Ив.Вълев
 • Настроение – муз. Й.Ангелов
 • Заешка сватба – муз. Д.Христов
 • Ракаджий – муз. Цв.Цветков
 • Севернячки – муз. А.Шопов
 • Веселият бракониер – муз. Д.Киров
 • Момински мизийци – муз.Т.Пращаков
 • Игри в ритми – муз. Л.Йорданов
 • Приказка за музиканти – муз. Проф. М.Василев

Негови произведения се изпълняват в: ПФА „Мизия” – гр. Търговище, ПФА ”Искра” гр. Велико Търново, ПФА „Странджа” гр. Бургас, Северняшки ансамбъл „Иван Вълев” гр. Плевен, ”Добруджанче” гр. Силистра, ДТА гр.Търговище, ДФА ”Шарено герданче”, танцови колективи в Добрич, Варна, Попово, Омуртаг, Тервел, Исперих, Каменово и други.

Печелил е награди от наши и международни фестивали и конкурси. „Игри в ритми” спечели наградата на публиката в конкурса „Гранд при” на Унгария за модерни интерпретации на националния фолклор през 2008 година. „Приказка за музиканти” е най-новото произведение на Любчо Василев, с което той внася нови елементи и търсения в осъвременяването на Българския фолклор.

Водил е хореографски класове в Русия и Англия. Зам. председател на СБМТД. Носител е на орден „Кирил и Методий” І степен, „1300 години Българска държава”, „Златна лира” на СБМТД. „Кристална лира” за върхови постижения в категорията – Танцов фолклор за 2006 година.

Притежава Международен лиценз за журиране на фолклорни прояви от Международния фолклорен фестивал „Буюк чекмедже” 2007 Истанбул Република Турция. Носител е най-престижната награда на СБМТД –„Кристално огърлие”.

На юбилейния концерт по повод 60-годишнината му получи и ценното призвание на своите съграждани – почетен гражданин на град Търговище.


Проф.д-р Ростислав Йовчев


ресор „Висше образование и наука“

Роден в София през 1961 г. Започва да учи пиано на 6 годишна възраст при Маргарита Хлебарова, след което завършва Средното Музикално училище “Л. Пипков” в класа на Людмила Стоянова.

През 1984 г. завършва Българската Държавна Консерватория (днес Националната Музикална Академия „Панчо Владигеров“) при проф. Атанас Куртев, след което и двугодишния майсторски клас.

Лауреат на редица наши и международни конкурси:

 • 1-ва награда на националния конкурс “Светослав Обретенов” – 1980 г.
 • 3-та награда на международния конкурс в Салерно, Италия – 1981 г.
 • 1-ва награда и наградата на СБК от националния конкурс “Карол Шимановски” – 1982 г.
 • 3-та награда на Международния конкурс “Пилар Байона” – Испания – 1983 г.
 • Единствената награда от конкурса за най-добро изпълнение на испанска музика от курса в Сантяго де Компостела – 1984 г.

През учебната 1992/1993 г., пианистът прави специализация в Кралската Консерватория – Брюксел, по пиано /в областта на клавирния концерт/, камерна музика и съпровод на соловата песен.

Ростислав Йовчев активно концертира като солист и камерен изпълнител не само в България, но и в Германия, Белгия, Испания, Полша, Унгария, Румъния, Хърватска, Кипър, Турция, Южна Корея, Тунис и др. Участва в най-престижни фестивали у нас и чужбина – “Салон на изкуствата”, ”Софийски музикални седмици”, „Варненско лято“, ”Надежди, таланти, майстори”, “Аполония” (България), ”Филармоника”, “Музикалният октомври в Картаген” /Тунис/ и др.

Осъществява майсторски класове в България /Созопол, Шумен и Плевен/, Корея /Сеул/, Румъния /Яш/, Турция /Анкара /, Триест /Италия/.

Има многобройни записи за Радио София, Варшава, Берлин и Сарагоса. Има издадени компакт-дискове: изпълнение на солови творби на Андрей Стоянов, в камерен ансамбъл с виолончелиста Венцислав Николов /за “Гега Ню”/, флейтистката Ина Георгиева и корейския кларинетист Йо Янгде, с турската виолистка Бедиз Канъклъ (творби на азербайджанската композиторка Хатира Джафер).

През 2002-2004 г., Ростислав Йовчев е преподавател по пиано във Висшия Музикален Институт – гр. Сус, реп. Тунис.

Бил е в клавирното жури на националните конкурси – “Св. Обретенов”, ”Класика и съвременост”, “Лист-Барток”, „Андрей Стоянов“, „Велики учители“ и конкурса за акомпанятори – Плевен.

В последните години, програмите на клавирните му рецитали са изцяло тематично посветени на определени автори и епохи.

Репертоарът му обхваща всички стилове и епохи, като в него влизат някои крупни и рядко изпълнявани творби – „Вариации по валс на Диабели“ от Бетовен, Голяма Соната от Чайковски, Сюита “Иберия” от Ис. Албенис, почти всички солови творби от Бела Барток и много български творби, сред които и Концерт за пиано и оркестър №4 от Панчо Владигеров.

През периода 2006-2008 г. пианистът изпълнява цикъла “Клавирните концерти на Л. В. Бетовен”, съпровождан от Шуменската филхармония. Така, той се нарежда сред малцината български пианисти, които са изпълнили тези творби интегрално на българска сцена.

Носител на “Кристална лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци” в две категории – “Инструменталисти” и “Музикална критика” за 2011 г. През същата година получава и “Златна лира” на СБМТД.

През юни 2013 г., пианистът получава образователната и научна степен „Доктор“ с тема свързана с българската клавирна музика.

Ростислав Йовчев е професор по пиано в Националната Музикална Академия “проф. П. Владигеров” – София, а от май 2008 г. е ръководител-катедра “Пиано” към Теоретико-композиторския и диригентски факултет.


Цветелина Панайотова


ресор „Средно и професионално образование“

Родена през 1968 г. Завършва Средно музикално училище в гр. София през 1987 г със
специалност пиано. През 1992 г. завършва магистърска степен в Държавна музикална академия със
специалност пиано.

От 1992 – 1993 г. година е учител последователно по облигатно пиано в НМУ
„Любомир Пипков”, 1994 – 1994 г. корепетитор певци, корепетитор цигулка и кларинет.

От 1992 г. и до сега работи в Национално училище за танцово изкуство като преподавател
пиано и корепетитор балет.

От 2003 г. до сега продължава да работи и в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ като корепетитор цигулка, корепетитор обой.

От 2006 г. до днес е корепетитор във Вокалния факултет.


Момчил Миланов


ресор „Музикално-сценично изкуство“

Той е роден в Русе. Възпитаник е на НУИ „Проф.Веселин Стоянов“- Русе със специалност Класическо пеене в класа на утвърдения български вокален педагог Георги Делиганев.С успех завършва бакалавърската си степен в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ при проф. Илка Попова.

Басът Момчил Миланов е стипендиант на „Галерия на българските таланти“ за 2005 година, както и на CEE Musictheatreпод патронажа на Щатсопер-Виена за 2006 година.

Същият период е особено ползотворен за развитието на младия певец – той става лауреат на няколко национални и международни конкурси, сред които са Конкурсът „Георги Златев-Черкин“ – Първа награда, „Светослав Обретенов“ – Първа награда,

Международният конкурс „Франц Шуберт“ (2007) – Втора награда и Специалната награда на БНР, носител е и на Голямата награда на Конкурса „Марин Големинов“ (2008).

От 2006 година Момчил Миланов е солист на Държавна опера-Русе. Репертоарът на певеца непрестанно се обогатява, следвайки неговото съзряващо развитие и утвърждаването му на сцените както на Русенската опера, така и на другите оперни театри в страната. Певецът намира своята пълноценна творческа изява в централните басови партии от опери на Моцарт, Паизиело, Росини, Доницети, Белини, Бизе, Пучини, Верди и много други.

Момчил Миланов успешно се изявява и по време на своите гастроли в множество оперни продукции в Швейцария, Франция, Германия, Австрия, Испания, Румъния, Гърция и д.р.