Председателство

ЧЛЕН 32.

(1) Председателството е колективен оперативен орган за ръководство на СБМТД между заседанията на Управителния съвет на Съюза. То заседава не по-малко от 2 (два) пъти месечно и организира изпълнението на всички решения на конгреса на СБМТД и на Управителния съвет на СБМТД

(2) Съставът на Председателството включва:

 1. председателят и заместник-председателите на СБМТД;
 2. главният секретар, главният счетоводител и юрисконсултът на СБМТД участват в заседанията на Председателството без право на глас.

(3) Когато се разглеждат важни въпроси, свързани с някои дружества или сдружения, в състава на Председателството може да се включват с право на глас техните председатели.

(4) Връзката на Председателството с вътрешните съюзни оганизационни структури се осъществява чрез щатни секретари, които се назначават чрез конкурс с длъжностна характеристика, утвърдена от Председателството.

(5) Председателят и заместник-председателите на СБМТД не могат да участват в ръководствата на партии и политически движения.

ЧЛЕН 33.

(1) Председателят на СБМТД (той е и председател на УС ):

 1. се избира за срок от 3 (три) години:
 2. представлява СБМТД пред всички юридически и физически лица, както и пред съдебните органи;
 3. отговаря за изпълнението на решенията на конгреса и на УС на СБМТД;
 4. свиква и ръководи заседанията на УС и на Председателството на СБМТД;
 5. утвърждава ежегодно финансовата сметка и щатното разписание на СБМТД след приемането им от Управителния съвет;
 6. утвърждава длъжностни характеристики на щатните служители на СБМТД в качеството си на техен работодател;
 7. назначава и освобождава щатния персонал на Съюза, в т. ч. главния секретар, главния редактори юрисконсулта след решение на Председателството;
 8. определя един от заместник-председателите за първи и може да възложи някои от своите функции на заместник-председателите;
 9. има право да формира работни групи от специалисти по отделни въпроси и да ги кани на заседания на ръководни органи на Съюза;
 10. подписва всички видове договори от името на СБМТД;
 11. организира и ръководи, подпомаган от заместник-председателите и главния секретар, оперативната дейност на СБМТД.

ЧЛЕН 34.

(1) Заместник-председателите на СБМТД подпомагат председателя в осъществяване на цялостната дейност на Съюза.

(2) Разпределението на работата между заместник-председателите на СБМТД се утвърждава от Председателство на Съюза по предложение на Председателя на СБМТД.


Любчо Василев


Любчо Василев е роден на 11.05.1954г. в гр.Омуртаг. Завършва Института за музикални и хореографски кадри – София, а след това и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив при професорите Кирил Дженев, Петър Луканов и Георги Абрашев. Негови преподаватели са изтъкнатите хореографи: Димитър Димитров, Кирил Харалампиев и др.

През 1976 г. започва работа като Хореограф в Общински съвет и ДНА гр.Шумен, а през 1977 г. е поканен за Главен хореограф на АНПТ „Мизия” гр.Търговище. От 1986 г. оглавява Ансамбъла и става негов Главен художествен ръководител. От 1993 г. Ансамбъл”Мизия” става Професионален фолклорен ансамбъл.

Автор е на около 40 дивертисментни, тематични и сюжетни танца за деца и възрастни.По известни негови произведения са:

 • Предсватбени песни и танци от Герлово – муз.Ст.Чапкънов
 • Садински танци и песни – муз.Ив.Вълев
 • Българка -муз.Ив.Вълев
 • Настроение – муз. Й.Ангелов
 • Заешка сватба – муз. Д.Христов
 • Ракаджий – муз. Цв.Цветков
 • Севернячки – муз. А.Шопов
 • Веселият бракониер – муз. Д.Киров
 • Момински мизийци – муз.Т.Пращаков
 • Игри в ритми – муз. Л.Йорданов
 • Приказка за музиканти – муз. Проф. М.Василев

Негови произведения се изпълняват в: ПФА „Мизия” – гр. Търговище, ПФА ”Искра” гр. Велико Търново, ПФА „Странджа” гр. Бургас, Северняшки ансамбъл „Иван Вълев” гр. Плевен, ”Добруджанче” гр. Силистра, ДТА гр.Търговище, ДФА ”Шарено герданче”, танцови колективи в Добрич, Варна, Попово, Омуртаг, Тервел, Исперих, Каменово и други.

Печелил е награди от наши и международни фестивали и конкурси. „Игри в ритми” спечели наградата на публиката в конкурса „Гранд при” на Унгария за модерни интерпретации на националния фолклор през 2008 година. „Приказка за музиканти” е най-новото произведение на Любчо Василев, с което той внася нови елементи и търсения в осъвременяването на Българския фолклор.

Водил е хореографски класове в Русия и Англия. Зам. председател на СБМТД. Носител е на орден „Кирил и Методий” І степен, „1300 години Българска държава”, „Златна лира” на СБМТД. „Кристална лира” за върхови постижения в категорията – Танцов фолклор за 2006 година.

Притежава Международен лиценз за журиране на фолклорни прояви от Международния фолклорен фестивал „Буюк чекмедже” 2007 Истанбул Република Турция. Носител е най-престижната награда на СБМТД –„Кристално огърлие”.

На юбилейния концерт по повод 60-годишнината му получи и ценното призвание на своите съграждани – почетен гражданин на град Търговище.


Николай Куманов


Роден на 17 октомври 1963 година. Баща му Тодор Куманов е  дългогодишен концертмайстор на ПА на БНА.

На пет години започва да учи цигулка при Антоанета Пенкова.

През 1977 – 1982 година учи и завършва средно образование в СМУ „Любомир Пипков” – София, където е ученик на Любомир Бахаров.

1982 – 1987 година следва и завършва ДМА „Панчо Владигеров” в класа на проф. Георги Бадев.

1989 – 1990 е учител по музика в 43 ОУ „Христо Смирненски” – София.

От октомври 1990 до края на 1991 година работи и свири в Швейцария.

През януари 1992 година, след успешно издържан конкурс, влиза в състава на Софийска Филхармония в групата на първи цигулки, където работи и до днес.

От 1997 година е секретар на синдикалната организация към СБМТД при оркестъра на Софийската Филхармония.

От средата на 2002 година до сега е Председател на Дружеството на СБМТД в оркестъра.

Участва в семинари, конференции и кръгли маси като член на УС на СБМТД и е делегат на всички Конгреси на СБМТД от 16-ти извънреден до 21-ви извънреден Конгрес.

Взима активно участие в работата на Конгресите и синдикалните прояви, свързани с дейността и специфичните проблематики на Софийската Филхармония и симфоничните оркестри в България.


Росица Бояджиева


Росица Бояджиева завършва музикалното си образование в АМТИИ град Пловдив – степен магистър. Специализира  флейта в НМА „Панчо Владигеров”, София при проф. Георги Спасов. Завършва майсторските класове на Андраш Адорян и Анджело Персикили. Работи в Духовия оркестър на родния си град Добрич. Солист и първа флейта на „Симфониета дел Арте” (Sinfonietta dell’Arte) – Австрия. Конкурсът “Нитрианска лютня” – Словакия, член на Европейската асоциация на музикалните конкурси за младежи /EMCY/ я кани за председател на международното жури през 2011.

Концертира в солови и камерно-ансамблови изяви с разнороден по стил репертоар в България, Русия, Германия, Швейцария, Австрия, Унгария, Словакия. Съвременни български, немски, унгарски, швейцарски и холандски композитори й поверяват първите изпълнения на свои творби. Инициатор и ръководител е на различни музикални и мултижанрови проекти. Нейни записи притежават Рай Уно, БНТ, БНР, Радио Варна. Като докторант в НБУ участва в международните научни конференции „Музыкальная наука в едином культурном пространстве 2015” – Руска музикална академия „Гнесини”, Москва и „Млад научен форум за музика и танц 2014” – НБУ, София. Лауреат на първа награда от „Music World 2001” – Италия, на Златна и Сребърна лира  от Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и на Годишната награда за музика – 2009  и 2010 година на Комисията за духовно развитие на община град Добрич.


Юлиян Куюмджиев


Проф. д-р Юлиан Куюмджиев е завършил НМА “Проф. Панчо Владигеров” със специалност музикознание. Работил е като преподавател и директор на НУМСИ “Добрин Петков” – Пловдив, главен експерт в Министерството на културата и координатор във фондация “Райна Кабаиванска”.

От 1999 г. е главен редактор на сп. “Музикални хоризонти“ и  преподавател в НБУ. През 2002 г. защитава докторска дисертация. От 2005 г. е доцент в АМТИИ – Пловдив, а от 2013 г. – професор. През 2011 г. е избран за зам.-ректор.

От 2010 г. е зам.-председател на Центъра за християнско изкуство и култура „Св. Апостол Ерм“ – Пловдив. Артистичен секретар е на Международния фестивал на камерната музика в Пловдив от 2009 г.

Публикувал е над 50 научни статии в специализирани издания и научни сборници у нас и в чужбина.

Съавтор е на четири книги – «Старогръцкият театър като синтетично изкуство» (1997), «Асен Диамандиев» (2000), «Немско-български музикален речник» (2001) и «Речник на италианските музикални термини» (2008). Автор е на книгите “Многогласната литургия в българската музика (1878 г. – 30-те години на ХХ век)” – първото цялостно изследване на новата българска църковна музика (2003) и “Опит за нов поглед към Христо Манолов” (2005) и “Културноисторически аспекти на дискусията за истинското българско църковно пеене” (2013). Съставител и редактор е на повече от 15 издания, между които сборника “Кое е истинското българско църковнo пеене?” (2011).

Сътрудничи като критик на различни периодични издания и имам над 300 публикации в областта на музикалната критика и публицистика.

Носител е на наградите “Книга на годината” (2001, 2002, 2004 и 2009, 2012) и “Златното петолиние” (2005) на СБК за принос в пропагандата на българската музика, на националната награда на Министерството на културата, СБМТД и Радио ФМ класик “Кристална лира” за върхови постижения в областта на музикалната критика (2003), на академичната награда „Медения чан“ на АМТИИ (2009), на наградата за критика и публицистика на секция „Музиколози“ в СБК (2010), на наградата на Ректора на АМТИИ (2011), както и на наградите „Золотая муза“ (2012),  “Златното перо” на СБЖ (2014) и “Кристално огърлие” на СБМТД (2014).


Галя Грозданова


Завършва средно музикално образование с отличен успех в СМУ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен.

В Академия за музикално и танцово изкуство – гр. Пловдив завършва висшето си образование, магистратура и следдипломна квалификация с отличен успех от следването и държавните изпити:

 • 1996 г. висше образование със специалност „Ръководство на народни състави,преподавател по народно пеене и тамбура“.
 • 1999 г. следдипломната квалификация „Педагогика на обучението по музика“.
 • 2011 г. магистратура„Артмениджмънт“.

1991 – 1993г., 1997 – 1998 г. работи в СМУ „Филип Кутев“ – гр-Котел.

1998 – 2004 г. работи в ДФА „Тракия, – гр.Пловдив, ОБЦРД – гр. Стамболийски.

2001 – 2004 г. асистент по полифония в Катедра”История и теория на музиката“, след издържан конкурс с отличен, в АМТИ – гр.Пловдив.

2006 – 2008 г. Учител по музика,ръководител на народен хор в 33ОУ – гр.София.

От 2008 г. преподавател по народно пеене и теория и методика на специалността в НМУ „Любомир Пипков“ – гр. София.

От 2012 г. редовен докторант на ИЕФЕМ – БАН.

1993 – 1996 г. обогатява опита и педагогическата си подготовка със вокално-постановъчна практика при Иванка Михайлова (вокален педагог, възпитаничка на Христо Бръмбаров).

1991 – 2015 г. удостоена с множество награди за отлична преподавателска работа и високи творчески постижения, както и ученици ѝ от редица национални конкурси – „Орфеева дарба“ –гр.София, „Напеви от Северозапада“– гр.Монтана, „Песенна дъга над Кутев“ – гр.Котел, „Орфеево изворче“ – Стара Загора, Национален конкурс-надпяване, организиран от ИЕФЕМ –БАН и др.

Участва в национални и международни научи конференции и проекти. Публикува статии в специализирани издания и научни сборници.