Отраслов съвет – 21.03.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ – 21.03.2016 Г.

На 21.03.2016 г. от 13:00 ч. в Министерството на културата се проведе Отраслов съвет за тристранно сътрудничество. Бяха обсъдени възможностите за разделяне на бюджетните сметки на Държавните културни институти (ДКИ) със смесена дейност в областта на музикално-сценичното изкуство и театъра с цел по-справедливо определяне на субсидиите и уеднаквяване на стандартите с останалите културни институти.Разгледаните изменения няма да бъдат въведени механично за всички ДКИ със смесена дейност, а ще бъде отчетена спецификата на региона, репертоарния план и други фактори за запазване на баланс и сигурност на системата.

Съюзът на българските музикални и танцови дейци постави проблема, свързан със собствеността и нуждата от ремонт на държавната Концертна зала в гр. Пловдив, която е и място на дейността на Държавна опера – Пловдив. Беше изразено становището, че залата трябва да бъде ремонтирана с държавни средства и да остане държавна собственост, тъй като в нея се помещава ДКИ, при липса на подходящо пространство за преместването му.

По предложение на синдикатите бяха обсъдени възможности за изменение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, като предложенията бяха насочени към гарантиране на по-голяма прозрачност в процедурата на провеждането на конкурсите и обществено обсъждане на концепциите на кандидатите за длъжността „директор” на ДКИ. Единодушно бе мнението за необходимостта от проучване на чуждестранния опит в тази насока.