Танцов фолклор

 • Васил Герлимов`1997
 • Иван Вълев`1998 †
 • Иван Донев`1999
 • доц. Даниела Дженева`2000
 • доц. Петър Ангелов`2001
 • Георги Хинов`2002
 • Румян Занев`2003
 • Кирил Апостолов`2004
 • Фолклорен ансамбъл „Тракия“`2005
 • Любчо Василев`2006
 • Петър Димитров`2007
 • Александър Александров`2008
 • Фолклорен ансамбъл „Сливен”`2009
 • Фолклорен ансамбъл „Тунджа”`2010
 • Национален фолкл. анс. „Ф. Кутев”`2011
 • Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян `2012
 • ПФА „Мизия” – Търговище`2013
 • Капански ансамбъл – Разград`2014
 • Николай Несторов`2015
 • Асен Павлов, хореограф – ‘2016
 • Марио Егов ‘2017
 • Мариян Василев – хореограф, преподавател в НУТИ ‘2018
 • Проф. Даниела Дженева (главен художествен ръководител и хореограф на фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив) ‘2019