Звук и звуков дизайн

  • Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране, компютърна звукообработка и саунд дизайн „СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ- СТЕНЛИ” при НБУ ‘2016
  • Синти аудио визио бенд ‘2017
  • Христофор Стоянов (в екип със Стоянила Стоянова) ‘2018
  • Вало Валентин Лазар ‘2019