Духови оркестри

  • Забавно-духов оркестър – Димитровград ‘2017
  • Духов Оркестър – Перник ‘2018
  • Софийски духов оркестър ‘2019